No categoritzat

Politica de privacitat

  • Escrit per Super User
  • Categoria: No categoritzat
  • Vist: 4333

Tota comunicació amb Criscooks per qualsevol mitjà o a través de la seva adreça de correu electrònic, o dels formularis presents en aquest 'web site' o al seu 'e-mail', suposa el consentiment exprés perquè les seves dades personals siguin incorporats a fitxers titularitat de Criscooks.

Aquestes dades de caràcter personal seran tractats conforme al disposat en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Per tant, l'interessat podrà exercir dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició pel que fa a les dades personals que constin en els expressats fitxers, podent revocar el seu consentiment per escrit en qualsevol moment. Per a això ho podran fer mitjançant comunicació escrita mitjançant aquest formulari de contacte.